Європейська сертифікація безпеки

Сьогодні для всіх вітчизняних виробників і бізнесменів, що бажають поставляти товари в розвинені європейські країни, актуальна європейська сертифікація безпеки, тобто, встановлення відповідності їх якості прийнятим в Євросоюзі параметрам. У процесі сертифікації оцінці піддається не тільки кінцевий продукт, а й процедура його вироблення, а також стан виробничого обладнання. Візуальне підтвердження відповідності євростандартам – це наявність на товарах маркування «СЕ».

В Євросоюзі безпеку товарів регулює уніфіковане законодавство. Тому для безперешкодного звернення товару в межах все економічної єврозони досить отримати європейський сертифікат якості. При цьому документів, оформлених спеціалізованими органами країн СНД, для впровадження товарів на ринки Євросоюзу недостатньо.

Компетентний орган, який має право сертифікації в Євросоюзі – компанія ICQC. Підтвердженням його повноважень служить нотифікація присвоєний Єврокомісією номер (European Notified Body number 2549). За вимогами європейських законів, така установа може працювати виключно в сфері своєї спеціалізації. При нестачі повноважень щодо конкретного товару, визначення відповідності його параметрів товару вимогам Євросоюзу, відбувається із залученням іншого європейського акредитованого органу.

ICQC надає сертифікати відповідності умовам Директиви: АТЕХ 2014/34 / EU (обладнання і системи, що функціонують у вибухонебезпечних середовищах); 2014/30 / ЄС (щодо електромагнітної сумісності); 2006/42 / ЄС (про безпеку машин). Виданий цією організацією сертифікат ЄС буде дійсним у будь-якій країні Євросоюзу.

Стандарти та директиви ЄС мають силу рекомендацій, тому при виготовленні продукції, можуть використовуватися встановлені виробником і відмінні від євростандартів технічні вимоги. Але тоді виробникові доведеться доводити, що ця технологія нешкідлива для здоров’я та екологічно безпечна. Такий підхід сприяє пошуку нестандартних технічних рішень і відкриває дорогу інноваціям, які отримують згодом широке поширення.

Сертифікація в ЄС включає в себе наступні етапи:

1.Визначення директиви, яка регламентує параметри товару. Якщо під вимогу про застосування позначення «СЕ» товар не потрапляє, то таке маркування не завдають. Наприклад, під деякі директиви не потрапляють харчові товари, автомобільний транспорт, товари хімічної промисловості, предмети косметики та гігієнічні вироби. Але при цьому повністю відповідати вимогам директиви 2001/95 / EC, яка регламентує загальні вимоги безпеки, вони зобов’язані. Іноді продукція потрапляє в сферу дії декількох директив. Наприклад, вимоги до дверей, обладнаним електрозамками, одночасно встановлюють три директиви: будівельна, про електробезпеки і щодо електромагнітної сумісності.

2.Визначення придатності до продукції вимог уніфікованих євростандартів. Їх використання при виробленні продукції не обов’язково, але часто перетинається з положеннями відповідних директив. Тому початкове слідування вимогам стандартів згодом значно спрощує підтвердження відповідності параметрам безпечності та дозволяє швидше отримати сертифікат відповідності ЄС.

3.Вибір процедури визначення безпеки. Шляхи проходження сертифікації товарів, чітко і недвозначно описують її процес, містяться в Рішенні No 768/2008 / ЄС Європарламенту та Ради.

4.Визначення необхідності звернення в сертифікуючий орган і акредитовану лабораторію з метою підтвердження безпеки за всіма параметрами. Для різних товарних груп процес сертифікації також буде різним. Якщо лабораторними випробуваннями виявлено порушення вимог безпеки, слід провести коригувальні заходи.

5.Складання пакету технічних документів з урахуванням результатів випробувань, в який обов’язково включені сертифікат і декларація відповідності. Копії всіх документів виробник зобов’язаний зберігати не менше 10 років після закінчення розміщення продукту на ринку.

6.Складання декларації відповідності, з перерахуванням всіх регламентують дану продукцію директив, а також результатів випробувань і отриманих сертифікатів.

7.Нанесення на товар маркування «СЕ». Такий знак інформує установи Євросоюзу про безпеку товару відповідно до європейських вимог, і дозволяє вводити його в оборот у всіх країнах ЄС. Місце і спосіб нанесення позначення визначаються видом товару.

Перелік товарів, які потребують посвідченні якості, законодавством Європейського союзу не визначений. Однак усі товари, які позначаються знаком «СЕ», повинні неодмінно пройти європейську процедуру встановлення підтвердження безпеки.

Крім торгівлі між членами спільноти, Європейський союз докладає зусиль для розвитку торговельних зв’язків з третіми країнами. При наявності в таких країнах близького рівня стану промисловості і порівнянного підходу до дослідження безпеки товарів, між ними та ЄС може бути укладено угоду про обопільне використанні результатів досліджень, знаків, сертифікатів і посвідчень якості. Це значно знижує витрати на підтвердження безпеки і тим самим стимулює розвиток торговельних відносин.За рахунок таких угод з Японією, Швейцарією, США, Ізраїлем, Австралією та Канадою, товари з позначенням «СЕ» вільно експортуються в ці країни. Між Євросоюзом і країнами СНД таких домовленостей немає. Незважаючи на те, що поступова підготовка до їх укладення проводиться, сьогодні для розширення збуту продукції як і раніше необхідна європейська сертифікація.