Впровадження системи якості менеджменту, хто ж буде перевіряти його?

Сертификация

Перевірку якості ще називають аудитом. Аудит якості-незалежний, систематичний, задокументований процес отримання свідоцтва аудиту і не упередженого оцінювання, для встановлення і виконання критеріїв (ISO19011: 2011 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»). Перевірка якості орієнтується на те, щоб виявити причини, що викликають невідповідність в процесах, системі якості або послуги / товару фірми. Відповідно, головна мета аудиту-збір об’єктивного характеру свідчень, що дозволяють знайти невідповідність в продукції, послузі, системі якості або процесах.
Незалежний аудит-систематичний процес, який проводиться з періодичністю, встановленою замовником або правилами органу з сертифікації. А чому ж він незалежний, можете запитатиВи. Вся справа в тому, що перевіркупроводять фахівці не відповідальні за результат інспекції. Забезпечується ця незалежність різними способами. Кажучи про зовнішній аудит, незалежність досягається завдяки непричетності аудиторів не тільки до створення, а й впровадження системи якості в компанії, яку вони перевіряють. Зовнішні інспектора не мають права консультувати організації з приводу впровадження СУЯ, якщо будуть в подальшому перевіряти її.

Перевірка впровадження системи управління якістю та його сертифікація

На заключному етапі впровадження системи, відбувається сертифікація системи менеджменту якості (СМЯ). Проводять її різного роду спеціальні органи, як міжнародні, так і національні. Фірма зобов’язана вибрати орган, враховуючи побажання замовника. Після того, як керівники організації отримають зауваження по документам, служба якості вносить необхідні зміни і погоджує дні, коли буде відбуватися зовнішній аудит. Після того, як невідповідності будуть усунені, спеціальний орган видає сертифікат на три роки, протягом яких буде здійснюватися нагляд за функціонуванням СМК. Щороку відбуватиметься інспекційний контроль над дотриманням усіх умов. Якщо будуть знайдені серйозні порушення, дію сертифіката можуть призупинити, поки не буде все виправлено. Головна мета сертифікації ISO9001-2015- визначення відповідності впровадженої системи якості менеджменту, встановленим вимогам.