Торгова марка

 Попередній пошук

Ви визначилися з назвою, логотипом, комбінацією кольорів Вашої Торгової марки. Підготували необхідний пакет документів, подали заявку, оплатили необхідні збори і мита і, через 1-2 місяці, а в деяких випадках і через 12-14 місяців після повної перевірки новизни Вашої торгової марки, отримуєте Рішення Укрпатенту про відмову в реєстрації торгової марки.

В чому причина?

Ваші елементи торгової марки схожі або імітують елементи інших торгових марок, зареєстрованих раніше (за один день в Укрпатент подається 200-300 заявок на реєстрацію торгової марки).


Щоб уникнути подібних помилок «Стандарт-Сервіс» до початку реєстраціїздійснює патентно-інформаційний пошук, результати якого вже через 10 днів дадуть повну інформацію про новизну Вашої торгової марки.

Вартість проведення офіційного патентно-інформаційного пошуку по одному класу МКТП з наданням Звіту та рекомендацій фахівця Стандарт-Сервісу становить 920 гривень (державне мито + послуги фахівця)

Заявка на реєстрацію

Для подачі заявки необхідно:

 • зображення Вашого знака

 • список товарів і послуг, для яких буде здійснюватися реєстрація знака

 • подати в заявці кольорове зображення знака, якщо необхідна охорона кольору або поєднання кольорів, як відмінної риси знака

Отримання свідоцтва на знак, для товарів і послуг

Після подачі заявки проводиться експертиза, за результатами якої, заявник отримує рішення про реєстрацію знака.

Терміни проведення експертизи:

 1. Стандартна реєстрація 12-14 місяців

 2. Прискорена реєстрація 8-8,5 місяців

 3. Швидка реєстрація 4-4,5 місяці (використовується для подальшої реєстрації домена UA)

Свідоцтво дає Вам право:

 • внести торгову марку в Статутний фонд підприємства

 • розпоряджатися правами на торгову марку (дарувати, заповідати, використовувати як заставу і т.д.)

 • передавати права на торговельну марку,частково або повністю

 • видавати ліцензії, укладати ліцензійні договори

 • зареєструвати домен UA (домен UA реєструється тільки після реєстрації торгової марки)

 

Міжнародна реєстрація ТМ

Після реєстрації торгової марки, Ви придбаєте на неї виключні права, але тільки на території держави, де вона зареєстрована. Для поширення дії прав на інші країни, необхідно отримати міжнародний товарний знак.

Стандарт-Сервіс реєструє товарні знаки в Росії, країнах Мадридської угоди і Мадридського протоколу, а також торгові марки Європейського співтовариства ommunityTradeMarkRegistrationinEuropeanUnion).

Для початку реєстрації ТМ в Росії:

 1. Ви повідомляєте нам інформацію про знак, який бажаєте зареєструвати (вид знака, кількість класів, логотип при наявності).

 2. Стандарт-Сервіс відправляє Вам комерційну пропозицію.

On-lineформа заявки (вставить)

Для початку реєстрації ТМ за Мадридською системою:

 1. Ви повідомляєте нам номер Свідоцтва України на Вашу торгову марку і перелік країн, в яких Ви хочете отримати правову охорону для торговельної марки.

 2. Стандарт-Сервіс готує і відправляє Вам розгорнуту комерційну пропозицію з описом вартості і порядком реєстрації Вашої ТМ.

On-lineформа заявки (вставить)

Одним з головних чинників, що сприяють формуванню попиту на товар / послугу, є унікальні переваги товару: ціна, споживчі властивості, наочність в мережі продажів і бренди.

У назву бренду входять 6 груп ознак: назва підприємства, місця його знаходження або отримання сировини; назва товару; ім’я, прізвище організатора або власника; характерні символи.

Формуються бренди на основі торгової марки (товарного знака), авторского права авторського права і деяких найбільш важливих атрибутів товару або фірми.

Поняття «торговельна марка» має юридичне значення, закріплене Цивільним кодексом України.

Право власності на знак засвідчується Свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг – офіційний охоронний документ, який видається від імені держави, уповноваженим органом служби інтелектуальної власності.

Свідоцтво дійсне протягом десяти років і може бути продовжено, кожного разу на 10 років.

Власник товарного знаку має виключне право користуватися і розпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншими особами.

Торгова марка – будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією фізичною або юридичною особою від товарів і послуг, які виробляються (надаються) іншим юридичним і фізичним особам. Такими позначеннями можуть бути слова, літери, цифри, образотворчі елемент, комбінації кольорів, а також символ Сертифікату якості / відповідності на товар.

Кожен вид сертифікації має свій знак або символ. Якщо символ сертифіката розміщений в рекламі, поруч з офіційно зареєстрованою торговою маркою, це ще не означає, що він стає атрибутом знака. Якщо даний символ в складі реклами повторюється постійно, аудиторія починає сприймати його як елемент, або частину загальної композиції торгової марки. В такому випадку, символ сертифіката стає атрибутом знака. У споживача в свідомості формується образ фірми або товару за поєднанням ознак: найменування, малюнка і цього символу. Для багатьох покупців, незнайомих із правилами торгівлі, знаки сертифікації асоціюються з нагородами, отриманими за даний продукт, тому він набуває більшої привабливості. Для фахівців, символи міжнародних і національних сертифікатів найбільш розвинених країн є ознакою престижності і найкращої якості.

 

Закон не забороняє використовувати будь-який атрибут, якщо він не потрапляє в число тих, що охороняється законом і не є домінуючим. Це означає, що в масштабі, і за своїм виглядом по відношенню до всього товарного знаку, дані символи не повинні бути головними або визначальними за величиною.

Увага!

Позначення, які не можуть отримати правову охорону!

Ті що зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

 • офіційні назви держав;

 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

 • офіційні, контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

 • нагороди та інші відзнаки

Також не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які в Україні належатьіншим особам;

 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, а також цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Важливо!

Внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» узгоджується з Комісією погодження питань щодо внесення позначення, яке містить офіційну назву держави «Україна» і оплачується за окремим тарифом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *