Система НАССР

Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnts (НАССР) з англійської, перекладається дослівно як «Аналіз Ризиків і Критичні Контрольні Точки», є системою контролю, ідентифікації та оцінки небезпечних факторів технологічних процесів, продовольчої сировини і готової продукції, яка забезпечує безпеку і високу якість харчових продуктів.

Система НАССР не контролює кінцевий результат (виготовлений продукт), а займається контролем всього виробничого ланцюжка.

Вже згадана система дуже добре вписується в систему якісного менеджменту, яка побудована згідно з усіма вимогами ISO 9001.

Основні принципи НАССР, дозволяють розробити і успішно впровадити реалізацію контролю безпеки продукції харчового спрямування на підприємстві.

НАССР створений для того, щоб фірми, що виробляють продукти для вживання в їжу (напівфабрикати, сировину, компоненти), або компанії, послуги та вироби яких застосовується в харчовій промисловості, і впливає на безпеку харчової продукції. Наприклад, це стосується виробників упаковки або обладнання різного роду, які надають послуги по збуту харчових продуктів.

Переваги НАССР

Сьогодні, продукти, що потрапляють в їжу, на кожному з етапів виробничого ланцюга і поставок можуть перетинати кордони держав, а не тільки переміщатисявсередині країни. Застосовуючи принципи НАССР можна відразу ж підвищитидовіру до продукції, що виробляється, адже вони забезпечують застосування одних правил, що стосуються безпеки продуктів, для організацій по всьому Світу.

Впровадження системи менеджменту безпеки харчової продукції, яка заснована на НАССР принципах, допоможе оптимізувати управлінські процеси в компанії, а це дозволить в свою чергу не розпорошувати ресурси і увагу на різні небезпеки, а бути максимально сконцентрованим на деяких найважливіших етапах виробництва, ідентифікованих ККТ (Контрольно-Критичними Точками). А це серйозно впливає на безпеку продукції для кінцевих споживачів. Одною з найважливіших переваг НАССР є зростання довіри регулюючих органів. Не варто забувати усунення бар’єрів при торгівлі на міжнародному ринку, і придбання інструменту маркетингового спрямування, для придбання нових лояльних партнерів, покупців.