Сертифікат відповідності Укрчастотнагляду – документ, що підтверджує відповідність технічних засобів встановленим вимогам стандартів, або інших нормативних документів, визначених законодавством України. Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікації встановленим законодавством вимогам, проводиться шляхом їх сертифікації. Процедуру сертифікації здійснює уповноважений орган при Державному підприємстві Український державний центррадіочастот.

Основні види товарів, за якими орган сертифікації “Урчастотнагляд” видає сертифікати відповідності (сертифікат Укрчастотнагляду):

• радіоелектронні засоби GSM, UMTS, CDMA, TETRA, DECT, WiFi, WiMAX і т.д .;
• побутова радіоелектронна апаратура;
• передавачі радіомовні, апаратура телевізійна;
• засоби проводового зв’язку та передачі даних;
• засоби обчислювальної техніки та інформаційних технологій;
• вироби та обладнання транспортного, промислового, енергетичного, комунального, медичного призначення;
• автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи);
• радіорелейні станції;
• станції супутникового зв’язку;
• радіостанції;
• різноманітні радіо випромінювальні пристрої.

Документи, необхідні для отримання сертифікату Укрчастотнагляду:
1. Заявка на проведення сертифікації (з Додатком – при необхідності);
2. Перелік обладнання, що входить до складу виробу (повне найменування, тип, модель, дата виготовлення, виробник, версія програмного забезпечення);
3.Технічні умови (ТУ У) на виріб і його складові частини – для вітчизняного виробника;
4. Технічна специфікація (ТС) – для закордонних виробників;
5. Довіреність від заявника на право проведення робіт з сертифікації в Україні (якщо документи подає не сам заявник, а його представник);
6.Документ, що підтверджує зв’язок заявника з виробником (копії: доручення, контракту, інвойсу, дилерської угодита ін.);
7.Гарантійное лист (копія контракту (договору) про гарантійне обслуговування);
8. Провізний документ (інвойс) – для одиничного зразка і партії продукції;
9. Експлуатаційна документація (при необхідності): (тех. опис, Керівництво користувача – для вітчизняних виробників; TechnicalDescription, ServiceManual і т.п. – для зарубіжних).
Зверніть увагу, що для отримання сертифіката відповідності Укрчастотнагляду, необхідно спочатку зареєструвати технічні засоби телекомунікацій в спеціальному реєстрі, який веде НКРЗ. Тільки після цього заявник може подавати документи на сертифікацію, і лише потім може отримати дозвіл на ввезення.

Дозвіл на ввезення Укрчастотнагляду – це документ, необхідний для здійснення розробки, модернізації, виробництва РЕЗ (радіоелектронних засобів) та РВП (випромінювальних пристроїв) на території України, а також ввезення їх з-за кордону. Всі підприємства (юридичні або фізичні особи підприємці), які здійснюють ввезення в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, зобов’язані отримати дозвіл Укрчастотнагляду.

Заява про надання дозволу на розробку, модернізацію, виробництво РЕЗ та РВП на території України і ввезення їх із закордону, пред’являються заявником на розгляд до Центру “Укрчастотнагляд”.

Документи, необхідні для отримання дозволу Укрчастотнагляду:
1. Заява;
2.Копія свідоцтва платника податків;
3.Копія виписки про державну реєстрацію;
4.Копія сертифікатів відповідності на кожен заявлений тип РЕЗ або РВП.

Крім зазначених вище документів, заявник зобов’язаний подати відповідні папери для включення РЕЗ та РВП, які ввозяться з закордону до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування. Дозвіл на ввезення РЕЗ і РВП надається в межах терміну дії сертифіката відповідності конкретного РЕЗ або ВП (випромінювального пристрою), але в будь-якому випадку не більше ніж на шість місяців.