Рішення про недекларування

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому пов’язані з продукцією процеси, характеристики виробів, методи їх виготовлення, плюс адміністративні положення, виконання та дотримання яких є обов’язковими для всіх. Ще такий регламент може містити вимоги до позначень, термінології, маркування, пакування в тій мірі, в якій вони застосовуються до процесу, методу або товару.

Якщо говорити про декларацію відповідності, то вона являє собою документ, в якому виробник або уповноважена особа, засвідчує відповідно продукції, що поставляється , до вимог нормативної документації, що входить в доказову базу попереднього регламенту (технічного).

Декларація відповідності – письмова заява компанії, що виробляє товар про те, що виконуються ті чи інші вимоги, що стосуються оцінки відповідності, і це було доведено. Вона реєструється спеціальним органом, який отримав акредитацію відповідно за кодом ДКПП / ТН ЗЕД, присвоєним певним товаром.

Документ про відповідність – декларація, звіт, протокол, висновок, сертифікат, свідоцтво, або інший офіційний папір, що підтверджує виконання вимог, що стосуються оцінки відповідності.

Виключно український резидент має право подавати заяву на декларацію відповідності товарів, виробів, вимогам тех. регламентів. Якщо виробник – нерезидент України, то  представляти інтереси такої компанії або фізичної особи на території нашої країни, має право тільки резидент України, підставою для цього може бути оформлена довіреність на підтвердження відповідності та контракт.

Рішення про недекларування

Таке рішення видається на вироби різного роду, які не підпадають під обов’язкове декларування, про це необхідно отримати підтвердження.

Рішення про недекларування ще називають відмовним листом. Воно потрібне для пред’явлення в процесі оформлення на митниці при ввозі на територію України товару, або ж для надання замовнику (покупцю), якщо в договорі є умови, що передбачають наявність декларації відповідності на вироби, які не підлягають беззаперечному підтвердження відповідності на законодавчому рівні.

Для оформлення відмовного листа будуть потрібні такі документи:

  1. Код УКТЗЕД.
  2. Опис товару.
  3. Договір.
  4. Інвойс.
  5. Товаротранспортна накладна.

Для отримання потрібно від 1-ї до 3-х годин.