Патентування

Для того щоб отримати патент України на корисну модель чи винахід, слід подати в Укрпатент (патентне відомство України) заявку (комплект правильно оформленої документації). Щоб отримати патент в іншій країні, потрібно подати заявку в патентне відомство цієї держави, або ж подати міжнародну заявку, з її допомогою можна отримати патентний документ майже по всьому Світу.

Патент– охоронний документ, який вказує на авторство, виключне право, пріоритет винаходу промислового зразка або іншої корисної моделі. Він свідчить на законному рівні, що Держава визнає винахід технічних рішень, закріплюючи їх за особами, які отримали цей документ.

Після отримання заявки, Укрпатент проводить формальну експертизу, а потім кваліфікаційну. Якщо мова йде про корисну модель, то знадобиться тільки формальна експертиза.

Коли проводиться формальна експертиза, в її процесі встановлюється приналежність об’єкта, зазначеного в заявці, до переліку об’єктів, які в підсумку, можливо, будуть визнані корисними моделями / винаходами, відповідно до правильно оформленої заявки.

В процесі кваліфікованої експертизи відбувається перевірка відповідності винаходу умовам патентування (винахідницькому рівню, новизні, застосовності в промисловості, і т.д.).

Для патентування винаходів або корисних моделей в Україні, попередньо слід підготувати список заявочних матеріалів:

  1. Реферат.
  2. Опис.
  3. В разі потреби креслення.
  4. Формулу корисної моделі або винаходу.
  5. Документ, що підтверджує оплату збору за подачу заявки.
  6. Заява про патентування, у встановленій формі і державною мовою. Зміст: повне найменування і юридична адреса заявника, реквізити автора, назва винаходу або корисної моделі.
  7. У разі наявності повіреного- довіреність на ведення діловодства.

Наступний етап – експертиза, якщо мова йде про винахід, потрібно сплатити збір, підготувати клопотання на проведення експертизи.

В Україні патентуються такі об’єкти:

– Винахід. Термін дії-20 років після подачі заяви. У деяких випадках можливе продовження на 5 років.

– Корисні моделі. термін дії з моменту подачі заявки 10 років.

– Промислові об’єкти (діє 15 років з дня подачі заявки).